RON

מהו טיפול מותאם אישית?

הנטורופת רון יפה מסביר בסרטון הבא, מהו טיפול פונקציונלי, ומסביר למה היא נחשבת כטיפול אישי. בין היתר, הנטורופת יפה טוען כי טיפול פונקציונלי היא בדיקה מותאמת אישית, כיוון שהיא כוללת בדיקות מעבדה רבות, השוללות ובוחנות סיבות שונות להתפרצות המחלה. לאחר הבדיקות הללו, הנטורופת מתאים באופן אישי תרופות שיעזרו לאותו חולה להתגבר על המחלה ולהבריא. 0.0…